Voertuigen en bijstand

Afdrukken
  • Wie zich in België met een auto of een ander motorrijtuig (bromfiets, moto, quad…) in het verkeer begeeft, is wettelijk verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering verzekert uw aansprakelijkheid tege ...
  • Als u het slachtoffer bent van een ongeval, wenst u uiteraard vergoed te worden voor de geleden schade. De wet zegt dat u zelf moet bewijzen welke schade u hebt geleden en wie daarvoor verantwoordelijk was. Dat bewijs leveren, is vaak niet zo eenvoud ...
  • De verplichte autoverzekering dekt bij ongeval nooit de schade aan uw auto. Alleen als u niet in fout bent zal de maatschappij van de tegenpartij de schade aan uw voertuig vergoeden… Maar bij betwisting van de aansprakelijkheid kan dit erg lang dure ...
  • U bent met vakantie en u wordt ziek of krijgt een ernstig ongeval,... Medische kosten kunnen hoog oplopen in het buitenland. Nog 100 km verwijderd van uw vakantiebestemming en uw auto doet het plots niet meer…Na een ernstige panne of een ongeval heef ...