Arbeidsongevallenverzekering voor huispersoneel

Afdrukken

Als u een werkvrouw, een tuinman of een babysitter in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht om een verzekering arbeidsongevallen voor hen af te sluiten, ook al hebt u geen RSZ verplichting.

 

Voor meer info klik hier.