Familiale verzekering

Afdrukken

Enkele voorbeelden:

Het burgerlijk wetboek stelt dat iedereen die door zijn fout of nalatigheid schade veroorzaakt aan derden, die schade moet vergoeden. U kunt niet alleen aansprakelijk gesteld worden voor uw eigen fouten, maar ook voor die van de personen of huisdieren voor wie u verantwoordelijk bent. Ook voor schade veroorzaakt door het gebouw waarvan u eigenaar bent, kan u opdraaien...

De schadevergoeding kan zeer hoog oplopen, zeker als er lichamelijke schade mee gemoeid is.

Een gezinspolis verzekert uw aansprakelijkheid tegenover derden in uw privé-leven, zowel voor de aangerichte lichamelijke als stoffelijke schade.

De waarborg 'rechtsbijstand' in deze polis zorgt voor de verdediging van uw belangen en de terugvordering van uw schade indien u zelf benadeeld bent door de fout van een andere partij (U heeft vrije keuze van advocaat, terugbetaling van gerechtskosten, expertisekosten, ...).

 

Klikt hier voor meer info.