Privé verzekeringen

Afdrukken E-mail

 • Als u later gerust in de schaduw wil zitten, dan moet u nu de bomen beginnen planten!

  Als verzekeraar vragen we u hier toch even stil bij te staan. De staatsschuld, lage pensioenuitkeringen, de vergrijzing van de bevolking…. Haast elke dag komt het ...
 • Enkele voorbeelden: Door uw onvoorzichtigheid of verstrooidheid doet u een fietser vallen. Uw kind loopt onverwacht de straat over en veroorzaakt een verkeersongeval. Uw hond bijt in de arm van een buurjongen die toevallig langskomt.
 • Wie zich in België met een auto of een ander motorrijtuig (bromfiets, moto, quad…) in het verkeer begeeft, is wettelijk verplicht een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten. Deze verzekering verzekert uw aansprakelijkheid tege ...
 • Uw woning of uw appartement is een kostbare investering. Als goede huisvader doet u er alles aan om te vermijden dat uw bezit wordt beschadigd. Maar alles voorzien is niet mogelijk. Wat indien er door een kortsluiting brand uitbreekt, uw woning of a ...
 • Eén op drie gezinnen heeft jaarlijks te maken met een ziekenhuisopname. De wettelijke ziekteverzekering betaalt slechts een deel van uw kosten terug en uw persoonlijke opleg (na tussenkomst van de mutualiteit) kan aardig oplopen.  Een hospitalisatiev ...
 • Als u het slachtoffer bent van een ongeval, wenst u uiteraard vergoed te worden voor de geleden schade. De wet zegt dat u zelf moet bewijzen welke schade u hebt geleden en wie daarvoor verantwoordelijk was. Dat bewijs leveren, is vaak niet zo eenvoud ...
 • Bouwen houdt altijd risico's in. Zolang de werken aan de gang zijn, kan er altijd wel iets gebeuren waardoor u extra schade lijdt: door hevige wind waait een pas gezette muur om, of de kraan kantelt en komt op het half afgewerkte gebouw terecht, of u ...
 • Indien u geniet van een collectieve hospitalisatieverzekering via uw werkgever, dan kan u indien u met pensioen gaat of van werk verandert en uw nieuwe werkgever zo’n verzekering niet aanbiedt, deze verzekering individueel verder zetten, maar steeds ...
 • De verplichte autoverzekering dekt bij ongeval nooit de schade aan uw auto. Alleen als u niet in fout bent zal de maatschappij van de tegenpartij de schade aan uw voertuig vergoeden… Maar bij betwisting van de aansprakelijkheid kan dit erg lang dure ...
 • Uw auto en woning hebt u verzekerd...en uzelf? Wist u dat er in ons land elke dag minstens 600 ongevallen met ernstige lichamelijke letsels gebeuren? Uw ziekenfonds en een hospitalisatieverzekering dienen als eerste vangnet en betalen kosten terug. ...
 • U bent met vakantie en u wordt ziek of krijgt een ernstig ongeval,... Medische kosten kunnen hoog oplopen in het buitenland. Nog 100 km verwijderd van uw vakantiebestemming en uw auto doet het plots niet meer…Na een ernstige panne of een ongeval heef ...
 • Als loontrekkende geniet u bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval in het privé leven van een gewaarborgd maandloon. Maar na een maand valt u terug op de wettelijke vergoedingen via uw ziekenfonds die maximum 60 tot 65 % van uw loon bedr ...
 • Als u een werkvrouw, een tuinman of een babysitter in dienst neemt, bent u wettelijk verplicht om een verzekering arbeidsongevallen voor hen af te sluiten, ook al hebt u geen RSZ verplichting. Offerte aanvraag   Voor meer info klik hier. ...
 • U bent met vakantie en u wordt ziek of krijgt een ernstig ongeval...medische kosten kunnen hoog oplopen in het buitenland.Nog 100 km verwijderd van uw vakantiebestemming en uw auto doet het plots niet meer...U moet dringend vervroegd naar huis omwill ...
 • Niet de leukste zaken om bij stil te staan, maar het overkomt ons vroeg of laat allemaal. Een overlijden is steeds een tragische gebeurtenis. In tegenstelling tot het onvermijdelijke emotionele drama, kan een mogelijk financieel drama voor de nabest ...
 • Bespaar je dierbaren een hoop financiële zorgen...   Klik hier voor meer info.   Offerte aanvraag ...

Kantoorgegevens

KEERBERGEN
Mechelsebaan 55
3140 Keerbergen
T: 015/52.90.60
Email Keerbergen

MECHELEN
Blokhuisstraat 24
Dienstencentrum Belven

2800 Mechelen
T: 015/43.53.55
Email Mechelen

Praktische info

Voor de openingsuren van Keerbergen: klik hier

Voor de openingsuren van Mechelen: klik hier

Contact opnemen doet u via deze link

Bij schade: bel ons rechtstreeks nummer 015/52.52.13

KBC fb

Verbonden agent, KBO nummer 0439.109.595, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven