Ondernemingen, Zelfstandigen en Vrije Beroepers

Afdrukken

 • Uw personenwagens en ander rollend materieel zoals lichte vrachtwagens, vrachtwagens, trekkers, tractors, heftrucks, aanhangwagens,… vertegenwoordigen een flink aandeel van uw bedrijfskapitaal. Bovendien zijn ze onmisbaar voor de goede werking van uw ...
 • Investeringen in gebouwen, machinepark, voorraden... lopen meestal hoog op. Een degelijke brandpolis voorziet in de betaling van herstellings-, vervangings- of wederopbouwkosten van al uw bedrijfsgoederen. Standaard wordt een multi-risicodekking aan ...
 • Ondernemen betekent risico's nemen. Als bedrijfsleider of zelfstandige probeer je de mogelijke risico's zoveel mogelijk te voorzien. Toch is het onvermijdelijk dat er door de activiteiten (uitvoering van bepaalde werken, productie van producten, verk ...
 • Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de ...
 • Als werkgever wil u instaan voor het welzijn en de veiligheid van uw werknemers. Zij zijn immers uw kostbaarste kapitaal. Ondanks de nodige voorzorgen, kunnen er zich toch ongevallen voordoen. Doet het ongeval zich voor op het werk of tijdens de reis ...
 • Stel, een brand heeft uw gebouw totaal vernield. Uw brandverzekeraar is al druk in de weer, dus de vergoeding voor de schade aan het gebouw en de inhoud komt zeker in orde. Maar intussen draait u geen omzet meer en hebt u geen inkomsten, terwijl u w ...
 • Fouten of vergissingen kunnen verstrekkende consequenties hebben. Dit is zeker van toepassing op bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld architecten, dokters, andere medische beroepen, accountants, bedrijfsrevisoren, consultants... . Een verzakking van ...
 • Een contract op maat De individuele pensioentoezegging is een ideaal instrument om uw pensioenplanning als zelfstandig bedrijfsleider te optimaliseren eventueel met aanvullende waarborgen zoals gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid en premie ...
 • U wil uw personeel passend belonen. Maar dat is niet altijd zo evident. Als u een werknemer een loonsverhoging toekent, dan kost u dat als werkgever een veelvoud. Dus zoekt u naar andere voordelen die uw medewerkers extra kunnen motiveren. Naast de ...
 • Inbraken op bedrijfsterreinen en diefstal van bedrijfsmaterieel zijn de laatste jaren schering en inslag. Met een aangepaste diefstalverzekering in functie van de beveiligingsmaatregelen beschermt u zich tegen het financieel verlies bij diefstal of ...
 •   De functie van bestuurder is een risicofunctie geworden en brengt bepaalde verantwoordelijkheden mee die de wetgever in het Wetboek van Vennootschappen heeft opgenomen.Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. ...
 • Een groepsverzekering biedt net dezelfde modaliteiten als een individuele pensioentoezegging, maar dan voor een 'groep' van personen die tot eenzelfde categorie behoren: bijv. de zaakvoerders, de afgevaardigd bestuurders, de directieleden,... Intere ...
 • Uw onderneming draait voor een groot stuk op elektronica: computers, netwerken en servers, fax, telefooncentrale, kopieerapparaat, alarminstallaties, sturing van machines, ... Maar een kort moment van overspanning, waterschade of zelfs een ongelukki ...
 • U baat een publieke ruimte uit: dancing, hotel, restaurant, sportzaal, bioscoop, een grote winkel, ... of u organiseert een grote tentfuif. In dat geval bent u burgerlijk aansprakelijk wanneer brand uitbreekt of er zich een ontploffing voordoet. Of ...
 • Een tegenslag komt altijd op een ongelukkig moment. Bij dure machines, waarvoor ook de herstellingskosten een aardig prijskaartje dragen, is ook de financiële impact soms erg groot. In dat geval is het raadzaam om een verzekering machinebreuk af te s ...
 • Tijdens uw activiteiten kan er zich een vorm van milieuverontreiniging voordoen (vervuiling van grond, besmetting van oppervlaktewater,...). Als vervuiling wordt vastgesteld, kan u aansprakelijk gesteld worden en zal u moeten zorgen voor de sanering ...
 • In uw bedrijf draait alles rond distributie, invoer, uitvoer. U vervoert of laat verbruiksgoederen, afgewerkte of half afgewerkte fabrikaten vervoeren. Een dergelijk transport is nooit zonder risico's. Een transportverzekering zorgt voor zekerheid op ...
 • Werkt u in uw bedrijf dagelijks met grote sommen geld of ander waardepapier en bewaart u die in een kluis? Wat indien deze waarden mee in een brand verloren gaan of gestolen worden? Of een overval ? Met een waardenverzekering kunnen uw waarden op maa ...