Vermogensopbouw

Afdrukken

  • Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de ...
  • Een contract op maat De individuele pensioentoezegging is een ideaal instrument om uw pensioenplanning als zelfstandig bedrijfsleider te optimaliseren eventueel met aanvullende waarborgen zoals gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid en premie ...
  • Een groepsverzekering biedt net dezelfde modaliteiten als een individuele pensioentoezegging, maar dan voor een 'groep' van personen die tot eenzelfde categorie behoren: bijv. de zaakvoerders, de afgevaardigd bestuurders, de directieleden,... Intere ...