Aanvullend Pensioen: ook uw zorg?

Afdrukken E-mail

Iedereen is er intussen wel van overtuigd dat een aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. Dagelijks vormt het onderwerp stof tot gesprek in de media, en ook uit de politieke agenda is het onderwerp niet meer weg te denken. Geen inspanning is de overheid te veel om de burgers bewust te maken van het nut van een (aanvullend) pensioen en van eigen inspanningen daarvoor.

De vergrijzing van de bevolking is de kern van het probleem: een steeds groter wordende groep van gepensioneerden geniet een wettelijk pensioen dat wordt gefinancierd door de steeds kleiner wordende groep van de actieve beroepsbevolking. De druk op het wettelijk pensioen wordt groter. Het is onzeker of het wettelijk pensioen in zijn huidige vorm betaalbaar blijft.

Bovendien leven mensen langer dan vroeger. Een voorbeeld: een koppel waarvan beide partners vandaag 65 jaar zijn, heeft 50% kans dat een van beiden 91 jaar wordt. De kans dat een van beiden 95 jaar wordt, is 25%.
En tot slot willen gepensioneerden actief blijven, hun levensstandaard behouden, en indien mogelijk nog meer van het leven genieten. Met het wettelijk pensioen alleen kan dat niet.

Een aanvullend pensioen is noodzakelijk!
Gelukkig hoeven we niet alleen afhankelijk te zijn van het wettelijk pensioen (de zogenoemde 1ste pijler) en kunnen we zelf extra inspanningen leveren. Deze noemen we de 2de en de 3de pijler van het Belgische pensioenlandschap (zie kader).

aanvp-image

Vermogensopbouw voor uzelf

Voor een zelfstandig bedrijfsleider is het vangnet van de sociale zekerheid klein. Gelukkig kan uw vennootschap u bijkomend beschermen door een pensioenkapitaal op te bouwen of door in financiële oplossingen te voorzien voor het geval dat u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Een van de uitgelezen middelen daarvoor is de individuele pensioentoezegging.

 

Klik hier voor meer info.

 

Kantoorgegevens

KEERBERGEN
Mechelsebaan 55
3140 Keerbergen
T: 015/52.90.60
Email Keerbergen

MECHELEN
Blokhuisstraat 24
Dienstencentrum Belven

2800 Mechelen
T: 015/43.53.55
Email Mechelen

Praktische info

Voor de openingsuren van Keerbergen: klik hier

Voor de openingsuren van Mechelen: klik hier

Contact opnemen doet u via deze link

Bij schade: bel ons rechtstreeks nummer 015/52.52.13

KBC fb

Verbonden agent, KBO nummer 0439.109.595, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven