Bestuurdersaansprakelijkheid

Afdrukken

 

De functie van bestuurder is een risicofunctie geworden en brengt bepaalde verantwoordelijkheden mee die de wetgever in het Wetboek van Vennootschappen heeft opgenomen.
Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. U moet uw bedrijf draaiende houden en zorgen dat u met alle wetgeving in orde bent. U moet dus heel wat in het oog houden.

Fouten maken is menselijk. Maar aandeelhouders, werknemers of andere benadeelden kunnen u aansprakelijk stellen voor de schade die ze hebben geleden ten gevolge van een bestuursfout.

 

Klik hier voor meer info.