Aansprakelijkheid

Afdrukken E-mail

  • Ondernemen betekent risico's nemen. Als bedrijfsleider of zelfstandige probeer je de mogelijke risico's zoveel mogelijk te voorzien. Toch is het onvermijdelijk dat er door de activiteiten (uitvoering van bepaalde werken, productie van producten, verk ...
  • Fouten of vergissingen kunnen verstrekkende consequenties hebben. Dit is zeker van toepassing op bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld architecten, dokters, andere medische beroepen, accountants, bedrijfsrevisoren, consultants... . Een verzakking van ...
  •   De functie van bestuurder is een risicofunctie geworden en brengt bepaalde verantwoordelijkheden mee die de wetgever in het Wetboek van Vennootschappen heeft opgenomen.Als zaakvoerder, bestuurder of directeur hebt u een grote verantwoordelijkheid. ...
  • U baat een publieke ruimte uit: dancing, hotel, restaurant, sportzaal, bioscoop, een grote winkel, ... of u organiseert een grote tentfuif. In dat geval bent u burgerlijk aansprakelijk wanneer brand uitbreekt of er zich een ontploffing voordoet. Of ...
  • Tijdens uw activiteiten kan er zich een vorm van milieuverontreiniging voordoen (vervuiling van grond, besmetting van oppervlaktewater,...). Als vervuiling wordt vastgesteld, kan u aansprakelijk gesteld worden en zal u moeten zorgen voor de sanering ...

Kantoorgegevens

KEERBERGEN
Mechelsebaan 55
3140 Keerbergen
T: 015/52.90.60
Email Keerbergen

MECHELEN
Blokhuisstraat 24
Dienstencentrum Belven

2800 Mechelen
T: 015/43.53.55
Email Mechelen

Praktische info

Voor de openingsuren van Keerbergen: klik hier

Voor de openingsuren van Mechelen: klik hier

Contact opnemen doet u via deze link

Bij schade: bel ons rechtstreeks nummer 015/52.52.13

KBC fb

Verbonden agent, KBO nummer 0439.109.595, van KBC Verzekeringen NV, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België BTW BE 0403.552.563, RPR Leuven